Systemy informatyczne

Naszą pracę wspierają wszystkie dostępne systemy informatyczne. Kancelaria posiada dostęp do systemów teleinformatycznych usprawniających i przyśpieszających proces egzekucji sądowej.

Z
CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Z
OGNIVO

Zapytanie do Krajowej Izby Rozliczeniowej o rachunki bankowe oraz elektroniczne zajęcia rachunków bankowych

Z
EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-sąd)

Z
EPUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Z
CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Z
ZUS PUE

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych