Informacje

Informacje

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje informacjami o majątku dłużnika stosownie do Art 7911 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku – koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu Art 770 kpc obciążają dłużnika. Składając wniosek do komornika warto wypisać wszelkie znane informację o dłużniku. Podanie ich znacząco przyspiesza egzekucję, co za tym idzie zwiększa jej skuteczność. Przykładowe informacje : NIP, REGON, PESEL, nazwa firmy pod którą dłużnik prowadzi działalność, branża w której pracuje, posiadane rachunki bankowe (konta z których dlużnik płacił), kontrahenci, samochody i inne wartościowe ruchomości. Warto wskazac we wniosku sposoby egzekucji inne niż dotyczące znanego wierzycielowi mienia dłużnika , bowiem nie wskazanie któregoś ze sposobów egzekucji we wniosku wyklucza możliwość jego zastosowania , nawet jeżeli taki sposób egzekucji byłby skuteczny. Art. 803 kpc pozwala prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika. Każde ograniczenie we wniosku zmniejsza szanse na końcowy sukces.

Komornik Radom
czynności komornika sądowego

Z
Egzekucja świadczeń pieniężnych
Z
Spis inwentarza
Z
Protokół stanu faktycznego
Z
Zabezpieczenie roszczeń
Z
Egzekucja świadczeń niepieniężnych
Z
Nadzór nad licytacją

Częste pytania???

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy kancelarii komorniczej w Radomiu znajdziesz pod tym tutaj.

Poradniki

Podstawowe pojęcia w pracy komornika, informacje o prawach wierzyciela oraz obowiązkach dłużnika znajdziesz tutaj.