Obszar działania

Zasięg

Obok podajemy wykaz wszystkich miejscowości i ulic właściwych dla tutejszej kancelarii. Informujemy, że zgodnie z art. 7, 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz.U. Nr 167 z 2006 r. poz. 1191 ze zm) komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego.

Rewir

Miejscowości i gminy z naszego rewiru:

  • Radom
  • Kowala
  • Jastrzębia
  • Skaryszew
  • Jedlińsk
  • Zakrzew
  • Przytyk
  • Jedlnia Letnisko