Informacje

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Podstawą postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

 • Tytuły egzekucyjne – orzeczenia sądu/referendarza sądowego prawomocne/z rygorem natychmiastowej wykonalności, inne orzeczenia, ugody, akty podlegające egzekucji z mocy prawa, akty notarialne (katalog – art. 777 k.p.c.)
 • Klauzula wykonalności – swoistego rodzaju zezwolenie na przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 • Komornik jako organ egzekucyjny nie bada zasadności oraz wymagalności świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym.

Wszczęcie postępowania: wierzyciel (osoba, na rzecz której zasądzone zostało określone świadczenie) składa do komornika:

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji.
 • Oryginał tytułu wykonawczego.
 • Oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 10 u.k.s. (dot. spraw, gdy komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego).
 • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wierzyciel reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika.

Komornik jest uprawniony do ustalenia majątku dłużnika, z którego może być poprowadzona egzekucja. Wierzyciel wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji może złożyć także za wynagrodzeniem zlecenie poszukiwania majątku dłużnika, zgodnie z którym komornik kieruje zapytania do:

 • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych
 • Urzędu Skarbowego
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ewidencji Pojazdów
 • System OGNIVO (zapytanie o rachunki bankowe dłużnika)