Informacje

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych polega na uzyskaniu od dłużnika określonej rzeczy, bądź konkretnego zachowania się.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych może polegać na: wydaniu rzeczy ruchomej, wydaniu nieruchomości; wydaniu statku, opróżnieniu pomieszczenia lub lokalu.

Wydanie rzeczy: komornik nie ma obowiązku wcześniejszego wezwania dłużnika do wydania rzeczy.