Wnioski w sprawach cywilnych:

Aby złożyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny (przykładowe wnioski poniżej) i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności) do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w kancelarii komornika. Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze), należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika oraz nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności. Jeśli nie potraficie Państwo wskazać sposobów egzekucji (majątku, źródeł dochodu dłużnika), to w odpowiednich rubrykach wniosku należy wpisać “wg ustaleń komornika”. Tak wypełniony wniosek należy czytelnie podpisać. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy wniosek w sprawie cywilnej który można wydrukować.

Wnioski w sprawach alimentacyjnych:

Aby złożyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny (przykładowe wnioski poniżej) i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności) do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w kancelarii komornika. Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze), należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika oraz nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności. Jeśli nie potraficie Państwo wskazać sposobów egzekucji (majątku, źródeł dochodu dłużnika), to w odpowiednich rubrykach wniosku należy wpisać “wg ustaleń komornika”. Tak wypełniony wniosek należy czytelnie podpisać. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy wniosek w sprawie alimentacyjnej który można wydrukować.

Wnioski w sprawach o eksmisję:

Aby złożyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny (przykładowe wnioski poniżej) i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności) do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w kancelarii komornika.

Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze), należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika oraz nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności.

Jeśli nie potraficie Państwo wskazać sposobów egzekucji (majątku, źródeł dochodu dłużnika), to w odpowiednich rubrykach wniosku należy wpisać “wg ustaleń komornika”. Tak wypełniony wniosek należy czytelnie podpisać. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy wniosek w sprawie o eksmisję który można wydrukować.

Wnioski w sprawach o ustanowienie prawa do alimentów:

Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski do Funduszu Alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego, dodatku mieszkaniowego, stypendium oraz 500+ są wydawane we wtorki między godz. 8.00 – 15.00.

Instrukcja złożenia wniosku w EPU:

Poniżej znajduje się do pobrania instrukcja złożenia wniosku w systemie Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

Jesteś zainteresowany! Skontaktuj się z nami.