Obszar działania:

Uwaga! Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na obszarze całej Polski – art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Poniżej podajemy wykaz wszystkich miejscowości i ulic właściwych dla tutejszej kancelarii. Informujemy, że zgodnie z art. 7, 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz.U. Nr 167 z 2006 r. poz. 1191 ze zm) komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 5 i 6 ww. ustawy wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Rewir:

Miejscowości i gminy z naszego rewiru:

Radom
Kowala
Jastrzębia
Skaryszew
Jedlińsk
Zakrzew
Przytyk
Jedlnia
Letnisko

Jesteś zainteresowany! Skontaktuj się z nami.